อลูมิเนียมแผ่น , อลูมิเนียมแผ่น ลายกันลื่น ,ราคาแผ่นอลูมิเนียม , แผ่นอลูมิเนียม ราคาส่ง

นำเข้าและจำหน่าย แผ่นอลูมิเนียม ราคาปลีก - ส่ง - ยกลัง

นำเข้าและจำหน่าย อลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย แผ่นอลูมิเนียม อลูมิเนียมแผ่น อลูมิเนียมแผ่นลายกันลื่น
AL1100-H14 / AL3003-H14 / AL1050-H14

บริการ ตัด-พับ เลเซอร์ วอเตอร์เจ็ท ตัดกรรไกร ตัดเลื่อยวงเดือน CNC ตามขนาด

แผ่นอลูมิเนียม , อลูมิเนียมแผ่น , อลูมิเนียมแผ่น ลายกันลื่น ,ราคาแผ่นอลูมิเนียม , แผ่นอลูมิเนียม ราคาส่ง


สินค้า
แผ่นอลูมิเนียม AL1100-H14

กว้าง x ยาว 1219 x 2438 mm. (1524 x 3048 mm. บางความหนา)
ความหนา 0.4 - 6.0 mmt.

แผ่นอลูมิเนียม AL3003-H14 AL5052-H32
กว้าง x ยาว 1219 x 2438 mm.
ความหนา 1.0 - 3.0 mmt.

แผ่นอลูมิเนียม AL1050-H14
กว้าง x ยาว 1219 x 2438 mm.
ความหนา 1.0 - 3.0 mmt.

แผ่นอลูมิเนียม อัลลอย
AL5083 ความหนา 2.0 - 152.4 mmt.
AL6061 ความหนา 6.35 - 152.4 mmt.
AL7075 ความหนา 6.35 - 152.4 mmt.

อลูมิเนียมแผ่นลายกันลื่น AL3105
กว้าง x ยาว 1219 x 2438 mm.
ความหนา/ความหนารวมลาย
1.2/1.8 mmt.
1.5/2.8 mmt.
2.0/3.5 mmt.
3.0/4.5 mmt.
4.5/6.0 mmt.
6.0/7.5 mmt.

บริการต่างๆ
ตัด-พับ เลเซอร์ วอเตอร์เจ็ท ตัดกรรไกร ตัดเลื่อยวงเดือน CNC ตามขนาด

 

แผ่นอลูมิเนียม , อลูมิเนียมแผ่น , อลูมิเนียมแผ่น ลายกันลื่น ,ราคาแผ่นอลูมิเนียม , แผ่นอลูมิเนียม ราคาส่ง

© 2017-2019 al-sheet.com All Rights Reserved.
อลูมิเนียมแผ่น , อลูมิเนียมแผ่นลายกันลื่น , แผ่นอลูมิเนียม , ราคาแผ่นอลูมิเนียม , แผ่นอลูมิเนียม ราคาส่ง